Wat is EMDR en hoe werkt het?

Wat is EMDR?

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ en betekent zoveel als ‘door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken’.
Het is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling om het verwerkingsproces op gang te krijgen.

Werking EMDR oogbeweging

Hoe werkt het?

Het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen brengt het verwerkingssysteem in de hersenen op gang. Het haalt de lading of spanning naar boven en verminderdt deze vervolgens. En zo kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden.

Gevolgen van trauma

Traumatische herinneringen gaan vaak gepaard met heftige emoties, levendige beelden van de gebeurtenis en heftige lichamelijke reacties daarop.
Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd wanneer een situatie je doet denken aan die traumatische gebeurtenis. Geluiden, geuren en beelden kunnen dan de gevoelens, beelden en lichamelijke reacties die je destijds had, weer levendig terugbrengen in het hier en nu.

EMDR en het verminderen van lading

EMDR zorgt er voor dat de spanning -de psychische lading- die gekoppeld is aan de nare ervaring vermindert of zelfs helemaal verdwijnt. Zo wordt het makkelijker om aan de oude ervaring te denken zonder weer terug te vallen in je ‘oude’ emotie.

Na een EMDR sessie

Belangrijk om te weten is dat de effecten van een EMDR na een sessie nog even kunnen doorwerken. Dat is goed, maar het kan je het gevoel geven dat je de regie even kwijt bent. Weet dat dit in de regel niet langer dan een aantal dagen aanhoudt. Daarna ontstaat er als het ware weer een nieuw evenwicht.

EMDR protocol

EMDR wordt volgens een protocol gegeven. Dit protocol moet in zijn geheel worden gevolgd en mag tijdens een sessie niet onderbroken worden. Gemiddeld zijn er bij eenmalig trauma 3 tot 8 sessies nodig. Soms wordt EMDR aangevuld met een aantal sessies psychosociale therapie.  Bij langdurig trauma wordt er altijd een bredere behandeling ingezet.
Wil je hierover meer weten?