PTSS

PTSS staat voor posttraumatisch stressstoornis en kan ontstaan na het meemaken van een ingrijpende, nare gebeurtenis, zoals blootstelling aan feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld. Je kunt deze gebeurtenis zelf hebben meegemaakt, maar het kan ook zijn dat je er getuige van bent geweest, of dat het een naaste van je is overkomen. Na zo’n gebeurtenis zijn mensen vaak gespannen, verdrietig, bang of bijvoorbeeld schrikachtig. Maar meestal gaan deze klachten binnen een paar weken weer over. Dan verwerk je de gebeurtenis goed. 

Meer dan de helft van de mensen in Nederland maakt een of meerdere schokkende gebeurtenissen mee in hun leven, een klein deel van deze mensen (zo’n 8 %) ontwikkelt helaas PTSS.

PTSS klachten

De klachten die je daarbij kunt ervaren, kun je onder 4 hoofdklachten scharen: herbelevingen, vermijding, negatieve gedachten/afgestompte gevoelens en sterke prikkelbaarheid/hyperactiviteit. Bij PTSS heb je last van een combinatie van deze klachten en zorgen deze ervoor dat je op meerdere gebieden in je dagelijks leven wordt belemmerd (denk aan sociaal/relationeel, werk/opleiding). 

 • Herbelevingen
  Nare herinneringen, beelden, gedachten en gevoelens die zich vaak opdringen
  Angstige of onrustige dromen
  Reactie alsof je het opnieuw meemaakt
  Angst
  Lichamelijke klachten als een snellere hartslag en ademhaling, trillen, zweten.
 • Vermijdende reacties
  Vermijden van gedachten en gevoelens door activiteiten, plekken en mensen te vermijden die herinneringen aan het trauma bij je oproepen.
 • Negatieve gedachten/ afgestompte gevoelens
  Onderdelen van het trauma niet kunnen herinneren
  Afgenomen interesse in dingen die vroeger waardevol voor je waren
  Gevoelens voor jezelf/anderen vlakken af, je minder verbonden voelen
 • Sterke prikkelbaarheid/hyperactiviteit
  Moeite met in slaap vallen & blijven
  Prikkelbaar
  Woede-uitbarstingen
  Concentratiemoeilijkheden
  Overdreven waakzaam, schrikachtig zijn

Zelftest

Doe hier de Zelftest PTSS.
Let op: de test is geen diagnose, maar geeft een eerste inschatting van de ernst van je klachten. Ook wanneer je klachten niet wijzen op PTSS, raad ik je aan contact te leggen met je huisart. Samen met jou kan de huisarts dan inschatten waar je klachten vandaag komen en wat je kan helpen om deze te verminderen.

Behandelen van PTSS

PTSS gaat niet vanzelf over, blijf dus niet met je klachten doorlopen. Hoewel je zonder verwijzing bij mijn praktijk kan aanmelden, raak ik je aan om altijd je huisarts te informeren wanneer je klachten hebt na het meemaken van een traumatische ervaring.

EMDR behandeling

Een bewezen effectieve behandelvorm bij PTSS is EMDR. Het doel van de behandelingen is om je gevoelens over de herinneringen te veranderen. De behandelingen helpen om de angst te verminderen en je meer positieve gevoelens, gedrag en gedachten te geven. Wil je meer weten over EMDR en de werking daarvan, lees je dat hier.