Een negatief zelfbeeld

Een negatief zelfbeeld

Een negatief zelfbeeld is een disfunctionele, negatieve, algemene conclusie die op grond van een reeks betekenisvolle ervaringen is ontstaan.

De manier hoe we naar onszelf kijken bepaalt voor een groot deel ons doen en laten. Dit beeld is een mening over onszelf en kan in meer of mindere mate overeenstemmen met de werkelijkheid.

Dit beeld bepaalt vervolgens ook voor een groot deel hoe je je over jezelf voelt en denkt en hoe je je gedraagt. Wanneer je jezelf bijvoorbeeld saai vindt (beeld), zal je niet snel op de voorgrond treden of over jezelf vertellen op een feestje (gedrag).

Dit gedrag heeft vervolgens weer invloed op hoe je over jezelf denkt.
Doordat je niet graag over jezelf praat op een feestje (gedrag), kun je je saai voelen (beeld). Hierdoor zal je je ook sneller ‘saai’ gaan gedragen en bevestigt dit weer je gevoel van saai zijn.

Oorzaken van een negatief zelfbeeld

De invloed van je zelfbeeld wordt al vroeg in je jeugd gevormd door wat je daarin hebt beleefd. Bij een negatief zelfbeeld kunnen dat nare ervaringen zijn geweest, maar ook negatieve reacties van anderen op jou. Ook je mate van gevoeligheid voor deze kwetsbaarheid speelt een rol bij het vormen van je zelfbeeld.

Hoe meer negatieve ervaringen en reacties je hebt gehad, hoe langer deze hebben geduurd en hoe minder positieve ervaringen en reacties hier tegen over staan,  hoe sterker dit je zelfbeeld bepalen en hoe steviger dit zelfbeeld zich kan verankeren in jouw hoofd.

Je zelfbeeld hangt dus samen met:

  • wat je hebt meegemaakt in je leven
  • wat anderen over jou zeggen
  • wat je doet

Werken aan je zelfbeeld

Omdat je zelfbeeld zo bepalend is voor je doen en laten, is het belangrijk om te weten of je zelfbeeld overeenkomst met de werkelijkheid. Je wil dus een realistisch zelfbeeld ontwikkelen. Het gaat er dus niet om dat je jezelf helemaal geweldig moet vinden,

Een realistisch zelfbeeld

Een realistisch zelfbeeld draait om het (leren) waarderen van je kwaliteiten en het (leren) accepteren van je beperkingen en leerpunten.

Behandeling van een negatief zelfbeeld

Om een negatief zelfbeeld te behandelen is aandacht nodig voor:

  • de (irreële) kernovertuigingen die horen bij jouw negatieve zeldbeeld.
  • het herkennen van de maskers die jij opzet wanneer situaties je zelfbeeld, je onzekerheden of pijn raken
  • de (reële) positieve kanten en eigenschappen die je realistisch gezien bezit, maar die jij in je dagelijks leven niet ervaart of niet bij jezelf ziet.
  • het bekrachtigen van deze positieve eigenschappen.
  • het experimenteren met ander gedrag vanuit je eigen behoeften, interesses en kwaliteiten.

EMDR behandeling

We gaan op zoek naar de oorzaken van je (onterechte) negatieve zelfbeeld en de emotionele lading die hieraan verbonden is. Hier tegenover formuleren we ook je gewenste positieve zelfbeeld.

De situaties die je negatieve zelfbeeld hebben bevestigd of veroorzaakt, kunnen worden behandeld met EMDR. Lees hier meer over de werking van EMDR.